หนังสือน่าอ่านอีกเล่มนึง “พระเจ้าอยู่ในรายละเอียด”

วาดภาพในหัวไว้ว่าหนังสือเล่มน่าจะถ่ายทอดแนวความคิดเกี่ยวกับความเรียบง่าย แต่ก้าวสู่ความสำเร็จจนเป็นที่รู้จักได้อย่างไร มีโอกาสจะไปหามาอ่าน…

Close