18 กันยายน 2558 ครบรอบ 5 ปีน้องจีจี้หายไป ร่วมติดตามหาน้องจีจี้

ช่วยพาน้องกลับบ้านและร่วมรณรงค์ต่อสังคมให้เห็นความสำคัญของปัญหาเด็กหายด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ร่วมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นภาพจำลองของน้อง

Close